Analyysi

Kiinteistöanalyysillä selvitetään kokonaistilanne: demografia, kaavallinen valmius, suunnitelmat, tavoitteet, rakentamisolosuhteet, rajoitteet, riskit, vahvuudet ja mahdollisuudet.

Raportoidaan kiinteistön strategiset kehittämisvaihtoehdot, SWOT, panos – tuotos-arvio, tavoitteellinen aikataulu sekä toimenpidesuositukset: pitäminen – kehittäminen – luopuminen