Lakiuudistukselta lupa odottaa paljon

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus käyntiin Ministeriön järjestämissä, avoimissa rakennus – ja kiinteistöalan tilaisuuksissa on hahmottunut yllättävänkin yksimielinen näkemys lain uudistustarpeesta. Yksimielisyys vallitsee myös lain perushengestä, fyysisen ympäristön tavoiteltavasta laadusta ja osallisten oikeudesta – miksei myös velvollisuudesta, osallistua ympäristönsä kehittämiseen. Hyviä korjaavia käytäntöjä on tunnistettu ja käytettykin nykylain sitä estämättä. Ministeriön laatiman taustamuistion ja päätelmien (www.ym.fi/proto) […]