Brandi, visio ja tavoitteet

Alueen kehittämisen tavoitteet määritellään osallisten yhteisesti tavoittelemaan ja työstämään visioon. Visio on tavoitteellinen näkemys alueen tulevaisuudesta.

Brändi, imago ja maine ovat kaikki kohderyhmän mielikuvia tai mielipiteitä paikasta. Jokaisella paikalla on siis brändinsä. Paikan fyysisen olemuksen lisäksi siihen kohdistuva osaamispääoma (tahtotila), kulttuuripääoma, sosiaaliset verkostot ja taloudelliset resurssit muodostavat yhdessä paikan brändin jolla sitä erilaistetaan kilpailijoista. Paikkabrändillä monia etuja, se houkuttelee liiketoimintaa ja lisää investointeja ja matkailua alueelle, parantaa asukkaiden itsetuntoa ja identiteettiä sekä auttaa pr-suhteissa.

Paikkabrändejä tutkittu 1990-luvulta valtio- , kunta-, seutukunta- ja kaupunkitasoilla  siirtymä pienempiin kokonaisuuksiin, kuten asuinalueisiin on luonnollista.

Paikan vetovoimatekijät määrittelevät kehitystyön lähtökohdat, joita työstämällä saadaan paikan lisäarvoa kasvatettua.

Sari Klinga (2011)