Metodit

Tavoitesuunnittelu

Alue- ja kiinteistökehittämisen työkaluna käytämme kehittämäämme tavoitesuunnittelumallin, jossa keskeistä on hankeen vision luominen, osallisten määrittely ja johtaminen -brandijohtaminen sekä realistinen tiekartta hankkeen toteutukselle.

Tiekartta – Tavoittedien mukainen toimenpideohjelma ja aikataulutus sekä osaamistarpeen määrittely

Prosessi – orkestrointi, tekemisen tapa ja osaamisen oikea kohdentaminen hankeen eri vaiheissa

Tiimin kokoaminen – neuvottelumenettelyt , tilaaminen, Integroidut projektitoimitukset (IPT), allianssit

Rakennuttaja/rakentajakumppanin valinta – kriteerit, kilpailuttamismallit