Rakennusliikkeille

Rakentaminen alkaa sijainnista. Olemme sijaintien asiatuntija, etsimme ne, analysoimme  ja teemme niistä vetovoimaisimmat. Olemme kokeneita osaajia ensi vaiheen hankekehityksessä. Testaamme kohteen potentiaalin ja arvioimme riskit ennen varsinaista hankekehitysvaihetta.

Ymmärrämme rakentajan tarpeet mutta puhumme myös kaupunkisuunnittelijoiden kieltä. Määrittelemme tavoitteet, aikataulun, päätöksentekopisteet, osaamistarpeen, räätälöimme tiimin hankkeen mukaisesti ja orkestroimme prosessin kaavaehdotusvaiheeseen – tarvittaessa pitemmällekin.

Hyödynnämme mm. SITRAn määrittämiä kiertotalouden tavoitteita sekä Place management ja TOD – Transit oriented development – periaatteita.
Hankkeitamme ja ratkaisujamme ovat mm. verkkokauppaa merkittävästi edistävä: Palvelut kotiin sekä pysäköintitarpeen minimointi ja taloudellisen toteutuksen ratkaisut: Pysäköinti palveluna.

Emme osallistu toteutussuunnitteluun, mutta voimme auttaa suunnittelijavalinnassa.