Strateginen suunnittelu

Strategisessa suunnittelussa keskitytään kokonaisuuteen, alueelliseen tarkasteluun, kunnan kehittämistategiaan, alueen ominaisuuksiin ja demografiaan. Megatrendien vaikutukset ja viimeisin teknistaloudellinen kehitys arvioidaan alueen kehittämisskenaarioita määriteltäessä.

Potentiaalisimpaan skenaarioon päädytään tiiviillä yhteistoiminnalla ja osallistamalla hankkeen osapuolet yhteiseen visioon alueen menestymiseksi ja vetovoimaisuuden synnyttämiseksi.

Yhteistyö voidaan jakaa in-house-tyyppiseksi, jota kuntaorganisaatiot yleensä edustavat, miksatuksi malliksi tai outsourcing-tyyppiseksi, joka on vahvasti toimijakeskestä.