Toimenpiteiden suunnittelu

Hankekehitys

 • Kehityspotentiaalin määritys
 • Vaihtoehtoiset kehitysstrategiat
 • Tiekartta
 • Tiedottaminen

Asemakaavaprosessi

 • Sujuvoittaminen
 • Ennakoitavuuden lisääminen
 • Osallistaminen

Toteutuksen suunnittelu ja kilpailuttaminen

 • Hinta- ja laatukilpailut
 • Konsulttivalinnat
 • Muut toteutusmuodot
 • Kokonaisratkaisut